Fotograficzna kronika Szkoły Podstawowej w Rzechcie

Konkurs „Najpiękniejsza kartka wielkanocna”.