Fotograficzna kronika Szkoły Podstawowej w Rzechcie

W czwartek, 30 listopada w szkole odbyła się dyskoteka andrzejkowa.