Fotograficzna kronika Szkoły Podstawowej w Rzechcie

Wycieczka kl. VII