Fotograficzna kronika Szkoły Podstawowej w Rzechcie

Dyskoteka karnawałowa - 9.01.2020r.