Fotograficzna kronika Szkoły Podstawowej w Rzechcie

Sprawozdanie z realizacji innowacji metodycznej pt. „Obserwuję i wnioskuję – eksperymenty wykonuję” w pierwszym półroczu roku szkolnego 2019/2020