Fotograficzna kronika Szkoły Podstawowej w Rzechcie

Urodziny Marchewki w klasie I