Fotograficzna kronika Szkoły Podstawowej w Rzechcie

Celem projektu jest podniesienie świadomości społecznej w zakresie profilaktyki społecznej poprzez przeprowadzenie spotkań informacyjno-integracyjnych poświęconych rozpoznawaniu i podejmowaniu działań ograniczających w zakresie wybranych zagrożeń społecznych – manipulacje, przemoc, uzależnienia, sytuacje wymagające udzielenia pierwszej pomocy oraz poszukiwania różnorodnych alternatyw postępowania zaradczego.