Fotograficzna kronika Szkoły Podstawowej w Rzechcie

Uczniowie klasy Piątej dbają o ziemię - Sprzątanie Świata.