Fotograficzna kronika Szkoły Podstawowej w Rzechcie

Egzamin praktyczny na kartę rowerową.