Fotograficzna kronika Szkoły Podstawowej w Rzechcie

Mini olimpiada sportowa przedszkolaków. 01.06.2021 rok.